De Utopie van de Mensenrechten

alt| Koop: Standaard Boekhandel | Cosmox.be | Bol.com | | download in PDF |

Sinds de afkondiging van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948 hebben de mensenrechten spectaculair aan populariteit en invloed gewonnen. De mensenrechten zijn een vanzelfsprekendheid geworden waaraan men niet meer kan of mag twijfelen. Dit boek onthult echter de utopie die schuilgaat achter de moderne idee van de mensenrechten. In plaats van als moreel en politiek handvest te kunnen dienen vormen de moderne mensenrechten daardoor een bedreiging voor een duurzame samenleving.

Lees meer: De Utopie van de Mensenrechten

Geld, krediet en crisis

| Koop: Acco.be, ProxisAzur.be of in de winkel | Download inhoudstafel: PDF |

Kan de geld- en banksector op een gedecentraliseerde manier bloeien en groeien, zonder weerkerende crisissen? Jesús Huerta de Soto toont in dit monumentale werk hoe dit in het verleden al is gebeurd en dat het opnieuw kan gebeuren – zonder inflatie, zonder conjunctuurcycli en zonder de economische instabiliteit kenmerkend voor het huidige tijdperk van gekartelliseerd en gecentraliseerd bankieren.

Het boek is verschenen bij Acco, en werd gepubliceerd in samenwerking met het Rothbard Instituut.

Lees meer: Geld, krediet en crisis

Het Verschijnsel Vrijheid

| Koop: Bol.com | Azur.be | Cosmox.nl | Cosmox.be | Download: pdf |

De harde wetenschappen vormen zonder twijfel een van de grootste prestaties van de mensheid. De mate waarin, en de precisie waarmee, we vandaag de natuur kunnen ontrafelen, voorspellen en manipuleren, is simpelweg verbazingwekkend. Maar in welke mate is het beeld dat de wetenschappen ons leveren te verzoenen met onze spontane opvattingen over de realiteit van ons bewustzijn, onze vrije wil en onze persoonlijke morele verantwoordelijkheid? Zullen ook die kernelementen uit ons mens- en wereldbeeld vroeg of laat verdwijnen door de vooruitgang van de wetenschap?

Lees meer: Het Verschijnsel Vrijheid

Rechtvaardigheid en Solidariteit

alt| Koop: Bol.com Í Cosmox.be | pdf |

De begrippen ‘solidariteit’ en ‘rechtvaardigheid’ worden voortdurend in allerlei maatschappelijke discussies gebruikt. Wie kan er immers tegen solidariteit zijn, of tegen rechtvaardigheid? Maar retorische populariteit is nog geen garantie voor conceptuele helderheid. Zijn deze twee idealen wel altijd verzoenbaar? En wat als ze met elkaar in conflict komen?

Lees meer: Rechtvaardigheid en Solidariteit

Wat heeft de overheid met ons geld gedaan?

alt | Koop: Bol.com | Download: pdf | pdf A4 |

Na enkele jaren van relatieve kalmte is het spook van de crisis, inflatie en recessie terug opgedoken. Geconfronteerd met de failliete banken en onrustige beurzen, kunnen commentatoren slechts teruggrijpen naar schijnverklaringen. Opiniemakers beginnen op hun beurt steeds harder te roepen om overheidsmaatregelen die de koopkracht moeten 'redden'. Men lijkt te denken dat een economische crisis een kwelling is die zonder reden onze economie treft - een natuurramp zoals een overstroming of een aardbeving, waarop de overheid gepast moet reageren.

Lees meer: Wat heeft de overheid met ons geld gedaan?

Het Fundamenteel Rechtsbeginsel

cover het Fundamenteel Rechtsbeginsel - Frank van Dun

| Koop: Standaard | Bol.com | Cosmox | Download: pdf |

"Het Fundamenteel Rechtsbeginsel kan zonder meer gerekend worden tot de beste rechtsfilosofische geschriften die het Nederlandse taalgebied ooit heeft voortgebracht."
(uit de recensie door prof. dr. Mark Van Hoecke en prof dr. Luc J. Wintgens)

Lees meer: Het Fundamenteel Rechtsbeginsel

Andere boeken door Frank van Dun

Het boek Frank Van Dun - Mens, burger, fiscus (ISBN: 978-90-423-0125-2) werd door Shaker Publishing gepubliceerd.

Het boek Frank van Dun (red.) - Over Leven en Recht (ISBN: 978-90-423-0251-8) werd door Shaker Publishing gepubliceerd.

Het boek Frank van Dun - In the shadow of the prodigy werd op Lulu.com gepubliceerd.

Het boek Frank van Dun - Essays 2002-2004 werd op Lulu.com gepubliceerd.

Het boek Frank van Dun - Recht en natuur werd op Lulu.com gepubliceerd.

Het boek Metajuridica (Liber Amicorum Frank van Dun) werd op Lulu.com gepubliceerd.

Het boek Frank van Dun - Mens en samenleving (essays) werd op Lulu.com gepubliceerd.